DAVID GARCIA VIZCAINO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DAVID GARCIA VIZCAINO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 210P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.garcia.vizcaino
Web personal: david.garcia.vizcaino@upc.edu
Telèfon: +34 934137023

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C4-210P:
  Dilluns
  10:00 - 13:00   
  Dimecres
  11:00 - 12:00   
  Dijous
  10:00 - 12:00   

Data de generació 14/06/2024