CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: GNSS Signal Spoofing Detection


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: ESTEVE ELFAU, LUIS

Departament: FIS

Títol: GNSS Signal Spoofing Detection

Data inici oferta: 02-02-2022     Data finalització oferta: 02-10-2022Estudis d'assignació del projecte:
    DG ENG AERO/SIS TEL
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
gnss, sdr, spoofing
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
La tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite Systems) és
vulnerable als atacs de falsificació (en anglès 'spoofing'), en
què un agent maliciós imita senyals GNSS genuïns per tal
d'inferir una ubicació falsa a un usuari objectiu.

La detecció i mitigació de falsificacions ha estat un tema
d'interès important a la comunitat GNSS durant dècades.

Els desenvolupaments recents han donat lloc a arquitectures de
receptors GPS que són capaços d'identificar i rebutjar senyals
falsificats, permetent al receptor obtenir estimacions de la
ubicació real del receptor fins i tot durant un atac de
falsificació.

Es planteja realitzar un estudi de l'estat de l'art en el tema de
detecció de senyals de 'spoofing' i desenvolupar els blocs
pertinents amb les tècniques més prometedores.

El pla d'activitats seria el següent:
- Cerca de dades (2 setmanes)
- Disseny de la proposta (2 setmana)
- Estudi de l'estat de l'art (3 setmanes)
- Disseny/implementació dels blocs a realitzar (3 mesos)
- Obtenció de resultats (1 mes)
- Redacció de la memòria (en paral.lel amb la resta del projecte
més dues setmanes finals)
- Preparació de la presentació (una setmana).
 
Overview (resum en anglès):
This thesis elaborates on the implementation of spoofing detection techniques for GPS L1 C/A signals, topic which is up to the minute in the GNSS community. The interest of this topic has its origin on the fact that, currently, there is a large number of applications relying on GNSS communications. Moreover, the public character of the communication details and specifications have exposed the communications to spoofing agents, which, with a relatively cheap equipment, are capable of controlling the tracking loops of a victim receiver and, as a result, manipulate the its timing or navigation solution.
In front of this issue, this project aims to contribute on the spoofing detection community by implementing, in the recognized Borre¿s GNSS receiver software, and testing some techniques. To do so, the project is organized in three sections; the preliminary study of the state of the art and the software that will be considered as the starting point, the spoofing signal analysis and the implementation of the selected spoofing detection techniques, and the result¿s evaluation.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC