CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Development of Attitude Determination Control System for nanosatellites


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: GUTIÉRREZ CABELLO, JORDI

Departament: FIS

Títol: Development of Attitude Determination Control System for nanosatellites

Data inici oferta: 16-02-2022     Data finalització oferta: 16-10-2022Estudis d'assignació del projecte:
    MU AEROSPACE S&T 21
Tipus: Individual
 
Lloc de realització:
UPC
    Departament: TSC
 
Nom del segon director/a (UPC): Adriano Camps Carmona
Departament 2n director/a:
 
Paraules clau:
nanosatellite; attitude determination; attitude control
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Development of ADCS for the project 3Cat-8. This includes the modelling of the mechanics in orbit, the development of the algorithms for the detumbling of the satellite, and the control of attitude with and without a load generated by a deployable antenna.
 
Overview (resum en anglès):
This thesis presents a design of the system for the first stage of a mission in the NanoSat Lab, the 3Cat-8. There is an special focus on the control algorithm and the sizing of the actuators.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC