CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Low-frequency effects to the LISA temperature diagnostics subsystem


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: RAMOS CASTRO, JUAN JOSÉ

Departament: EEL

Títol: Low-frequency effects to the LISA temperature diagnostics subsystem

Data inici oferta: 10-03-2022     Data finalització oferta: 10-11-2022Estudis d'assignació del projecte:
    DG ENG AERO/SIS TEL
    DG ENG AERO/TELEMÀT
    DG ENG SISTE/TELEMÀT
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Miquel Nofrarias Serra
        Institució/Empresa: IEEC
        Titulació del Director/a: Doctor en Físiques
 
Nom del segon director/a (UPC): Juan Jose Ramos Castro
Departament 2n director/a:
 
Paraules clau:
Temperature, Noise analysis, Space Instrumentation, Gravitational Waves
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Les tasques realitzar seran:
-Analitzar el requeriments en quant a soroll i estabilitat
necessaris per la missió LISA i l'impacte que les perturbacions
tèrmiques poden ocasionar
-Definir els requeriments i especificacions del sistema de
diagnòstic de temperatura
-Analitzar les pertorbacions externes sobre el sistema de mesura.
Estimació de soroll i funcions de transferència equivalents
 
Overview (resum en anglès):
The dissertation main purpose is to determine the noise level contribution for a \gls{lisa} electronic prototype. The thesis covers insights over sub-millihertz frequencies, from theoretical and experimental sensor noise performance to temperature measurements. The project aims to contribute to the \gls{ieec} research
focused on developing high stable equipment for the \gls{esa}'s first space based gravitational wave observatory called \gls{lisa}. This pioneering mission will enhance the knowledge about numerous intriguing concepts regarding the beginning and evolution of the universe. For instance, black holes and galaxy formation along with general relativity theory. Notwithstanding, the temperature fluctuations coming from the spacecraft electronics could perturb the \gls{gw} measurements, hence this is where the dissertation takes over. Firstly, a brief introduction regarding the \gls{gw} and the need for their detection is provided. Further to this, the dissertation presents the \gls{lisa} temperature requirements and analyses. Afterwards, the dissertation analyses, theoretically and experimentally, the temperature coefficient for a \gls{lisa} electronics prototype, with the subsequent study of the noise projection analysis. The thesis has been built on the considerable effort previously made by the \gls{ieec} team.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC