CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Characterisation of an AMR-based magnetometer for LISA


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: RAMOS CASTRO, JUAN JOSÉ

Departament: EEL

Títol: Characterisation of an AMR-based magnetometer for LISA

Data inici oferta: 10-03-2022     Data finalització oferta: 10-11-2022Estudis d'assignació del projecte:
    DG ENG AERO/SIS TEL
    DG ENG AERO/TELEMÀT
    DG ENG SISTE/TELEMÀT
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Miquel Nofrarias Serra
        Institució/Empresa: IEEC
        Titulació del Director/a: Doctor en Físiques
 
Nom del segon director/a (UPC): Juan Jose Ramos Castro
Departament 2n director/a:
 
Paraules clau:
Magnetometer, Magnetic Gradient, Noise, Sensor, Gravitational Waves
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'estudiant col·laborarà amb el grup de recerca LISA-IEEC que
treballa en el desenvolupament
d'instrumentació de diagnostics per la missió LISA per detectar
ones gravitacionals a l'espai
(http://www.ieec.cat/en/content/69/lisa)
L'activitat proposada per dur a terme al TFG es el disseny d'un
gradiómetre de camp magnètic de de molt
baix soroll (<1nT/m/sqrt(Hz)) basat en sensors AMR a la banda de
freqüències (0.1mHz a 100 mHz).
L'estudiant haurà de:
-Analitzar el requeriments i especificacions derivats de la
missió.
-Definir les especificacions del sistema de mesura
-Realitzar les mesures de gradient i camp magnètic
-Analitzar el soroll del sistema de mesura i les pertorbacions
externes
 
Overview (resum en anglès):
This document contains the final thesis (TFG) where an HMC-1002 AMR magnetic sensor is characterized to meet the requirements for the LISA space mission to be carried out in 2034.
It first explains the LISA mission along with a brief explanation of gravitational waves. Different magnetic sensors and their uses are then compared and the AMR is finally selected. Then the typical noise of an AMR sensor and its reduction techniques are discussed. Measurements are then carried out simulating an AMR with a Wheatstone bridge and, finally, measurements are carried out with the AMR where it is compared if it meets the requirements of the LISA mission.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC