CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Visualització d'objectes 3D en aplicacions de Realitat augmentada basada en Geolocalització


Director/a: ROYO VALLÉS, DOLORS

Departament: DAC

Títol: Visualització d'objectes 3D en aplicacions de Realitat augmentada basada en Geolocalització

Data inici oferta: 03-07-2023     Data finalització oferta: 03-03-2024Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Realitat Augmentada, Gps, Unity framework, C#, OpenStreetMap
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'objectiu del treball projecte és crear una llibreria en Unity,
que permeti crear aplicacions de Realitat Augmentada basades en
geolocalització de forma que s'ofereixi serveis de:
a) visualitzar objectes geolocalitzats i enregistrar-los en funció
de la distància a l'usuari. Veure com mapejar correctament les
unitats de Unity a unitats del món real (metres)
b) Afegir informació de direcció per arribar a un punt
geolocalitzat basant-se en el path (fletxes que indiquen el cami
ue has de caminar per arribar al destí) que ens pugui retornar en
un servei d'OpenStreetmap.
c) Veure diferents tipus de representació de la informació virtual
- text, audio, objectes 3D en colors...

Validació de la llibreria amb la creació d'un prototip que s'ha
d'avaluar amb usuaris finals.
 
Orientació a l'estudiant:
Unity framework. Programació c#
 
 
 
Horari d'atenció a estudiants per a l'assignació de projecte:

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC