CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Ús d'imatges Sentinel-2 per a l'estimació del rendiment dels cultius


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: SERRANO PORTA, LIDIA

Departament: DEAB

Títol: Ús d'imatges Sentinel-2 per a l'estimació del rendiment dels cultius

Data inici oferta: 12-11-2020      Data finalització oferta: 12-06-2021


Estudis d'assignació del projecte:
    MU MKET4FOOD+BIO

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): GORCHS ALTARRIBA, GIL

Paraules clau:
Sentinel-2, índexs de vegetació, rendiment, blat, marge roig

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Es tracta de validar la idoneïtat de diversos índexs
espectrals derivats de la informació proporcionada pel sensor
MSI (a bord del satèl·lits Sentinel2) per a l'estimació de
variables biofísiques del cultiu (fracció de radiació
fotosintèticament activa interceptada i contingut de
clorofil·la) i del rendiment dels cultius.

El treball és de camp (determinació de variables biofísiques
del cultiu en 2-3 estadis clau) i de gabinet (anàlisi
d'imatges i estudi de les relacions dels índexs espectrals amb
les variables biofísiques i el rendiment).

El treball de camp es durà a terme en parcel·les de cereal de
les comarques d'Osona i Bages durant la primavera del 2021.

Overview (resum en anglès): Estimating the wheat grain yield can be of great help for farmers and institutions. This is especially relevant in the European Union, within the framework of the Common Agricultural Policy (CAP). At regional level, it allows identification of the most suitable places for growing wheat and analysing special factors that affect the yield of the crop. At farm level, it helps to improve agricultural management by managing crop inputs in a more timely manner, also assisting to plan crop prices and stock management.
The Sentinel-2 (S2) satellite, with a five-day revisit period, high spatial resolution and 13-band spectral resolution, enables more exhaustive monitoring of phenology and physiological attributes throughout the crop cycle at field scale. The objective of this work is to evaluate the suitability of several vegetation indices calculated from data obtained from Sentinel-2 images for the estimation of wheat yield at plot level. For this reason, information has been extracted from a set of images obtained during the crop cycle and the yield at the end of the crop for the 2020-2021 agricultural campaign. It has been determined in 10 wheat plots located in the following counties of Catalonia; Bages, Osona, Selva and Moianès. The relation between various vegetation indices related to biomass, chlorophyll content, and crop water content and yield have been studied. The results show that the vegetation indices obtained in the phenological stage of pasty grain (end of the crop cycle) are more suitable for estimating yield. The vegetation index that provides the best estimates of yield is that of water content, with a determination coefficient of 0,78 in the phenological stage of pasty grain.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC