CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Influència dels episodis d'alta contaminació atmosfèrica i el comportament agressiu humà.


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al tutor/cotutor perquè us l'assigni.


Tutor/Cotutor: MAZÓN BUESO, JORDI

Departament: FIS

Títol: Influència dels episodis d'alta contaminació atmosfèrica i el comportament agressiu humà.

Data inici oferta: 15-02-2024      Data finalització oferta: 15-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Contaminació atmosfèrica, PM2.5, agressivitat, violència.

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Diversos estudis demostren una relació molt clara entre els episodis d'alta contaminació atmosfèrica y la salut de les persones i, en la capacitat cognitiva, en especial entre els infants i adolescents. En canvi, la relació entre episodis de contaminació elevada (principalment per partícules fines i ultrafines) i la conducta humana no està molt estudiat. Hi ha estudis que apunten un increment de la incidència de casos d'agressivitat en episodis d'alta concentració de partícules fines (PM2.5). En aquest treball es pretén analitzar la possible influència dels episodis d'alta contaminació a Catalunya amb determinades tipologies d'agressivitat. L'estudi se centrarà en determinades zones de Catalunya que per la seva geografia i activitat d'emissions presenta elevats nivells de contaminació.

Orientació a l'estudiant: Cal que l'alumnat tingui predisposició a implantar anàlisi estadístic,tractament d'un nombre elevat de dades.
Coneixement adquirits a les assignatures de física (I i II), transferència de calor en sistemes bilògics, matemàtiques (estadística).
La disponibilitat horària a establir amb el professor.

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
A determinar amb els directors.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC