CBL - Campus del Baix Llobregat

Projectes oferts

GR ENG CIEN AGRONOM


Si us interessa alguna de les propostes publicades contacteu amb el tutor del projecte corresponent per a fer l'assignació.

Llegenda:
Projecte NO assignat
Projecte assignat


El següent llistat de projectes està classificat segons el lloc de realització.
Pots anar directament a la secció que t'interessi clicant als vincles següents:

EEABB   

EEABBEstudi de la reactivitat de les cendres de clofolla d'arròs com a material putzolànic per a la fabricació de ciments més sostenibles. (CLARAMUNT BLANES, Josep)

Validació de collars detectors de comportament en ramaderia extensiva de muntanya (FANLO GRASA, RAUL)

Evaluación de la distribución transversal de fertilizantes orgánicos provenientes de comportare (GIL MOYA, EMILIO)

Utilización de los parking subterráneos en las grandes ciudades como espacios para la producción agrícola (IRANZO IRANZO, FRANCISCO)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC