CBL - Campus del Baix Llobregat

MATEMÀTIQUES II


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): MAT
Codi UPC: 390109


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009 OB (2Q)
   GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009 OB (2Q)
   GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009 OB (2Q)
   GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009 OB (2Q)
   GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018 OB (2Q)
   GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009 OB (2Q)
   DG ENG SBIO-ENG ALIM, pla 2023 OB (2Q)
   DG ENG ALIM-ENG SBIO, pla 2023 OB (2Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC