CBL - Campus del Baix Llobregat

INTENSIFICACIÓ EN SERVEIS TELEMÀTICS


Nombre de crèdits locals: 22,5
Departament(s): DAC / ENTEL
Codi UPC: E2562


  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   ETT TELEMÀTICA 00, pla 2000 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC