CBL - Campus del Baix Llobregat

EMPRENEDORIA A L'ÀREA DE LES TIC


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): OE
Codi UPC: 300261


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MASTEAM 2015, pla 2015 OB (4A)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 ALE  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC