JORDI BERENGUER I SAU - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI BERENGUER I SAU

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 205
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Catedràtic d'Escola Universitària
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.berenguer
Web personal: http://es.linkedin.com/pub/jordi-berenguer-i-sau/23/ab9/a30
Telèfon: +34 934137212

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C4-205:
  Dilluns
  10:00 - 13:00   
  Dimecres
  10:00 - 13:00   

Data de generació 29/11/2023