JORDI BERENGUER I SAU - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI BERENGUER I SAU

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 205
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Catedràtic d'Escola Universitària
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.berenguer
Web personal: http://es.linkedin.com/pub/jordi-berenguer-i-sau/23/ab9/a30
Telèfon: +34 934137212

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C4-205:
  Dimecres
  17:00 - 19:00   
  Divendres
  10:00 - 12:00   
  15:00 - 17:00   

Data de generació 22/04/2024