FRANCESC TARRÉS RUIZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

FRANCESC TARRÉS RUIZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 220P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: francesc.tarres
Web personal: francesctarres.wordpress.com
Telèfon: +34 934137124

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 25/09/2022