TONI OLLER ARCAS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

TONI OLLER ARCAS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 318P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: antoni.oller
Telèfon: +34 934137060

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU TECH4AGRI+FOOD, pla 2020
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 23/06/2024