JUAN LÓPEZ RUBIO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN LÓPEZ RUBIO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 008P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: juan.lopez-rubio
Telèfon: +34 934137207

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 26/09/2023