ERNESTO SERRANO FINETTI - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ERNESTO SERRANO FINETTI

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 119P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: ernesto.serrano
Telèfon: +34 934137093

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009
  DG ENG SBIO-ENG ALIM, pla 2023
  DG ENG ALIM-ENG SBIO, pla 2023

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C4-119P:
  Dilluns
  10:00 - 12:30   
  Dimecres
  15:30 - 19:00   

Data de generació 28/05/2024