SEBASTIÀ SALLENT RIBES - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SEBASTIÀ SALLENT RIBES

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 317P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: sebastian.sallent
Telèfon: +34 934137058

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
    PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 16/06/2024