OSCAR CASAS PIEDRAFITA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

OSCAR CASAS PIEDRAFITA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 107P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Jaime.Oscar.Casas
Web personal: http://isi.upc.edu
Telèfon: +34 934137095

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
AVIÒNICA   Grups: 6NY1 , 6NY2
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES   Grups: 6P21 , 6P22

Coordinador de les assignatures:
AERONAUS NO TRIPULADES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Horari de consulta en el despatx C4-107P:
Dilluns
08:00 - 11:00   

Dimarts
14:30 - 16:30   

Dimecres
11:00 - 12:00   

Data de generació 20/01/2022