CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Implementation of improvements in the UPFG ascent guidance algorithm


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: BERENGUER I SAU, JORDI

Departament: TSC

Títol: Implementation of improvements in the UPFG ascent guidance algorithm

Data inici oferta: 26-01-2023     Data finalització oferta: 26-02-2023Estudis d'assignació del projecte:
    DG ENG AERO/SIS TEL
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Eduard Diez Lledó
        Institució/Empresa: GTD INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE SOFTWARE
        Titulació del Director/a: Dr. en sistemes industrials aeronàutics
 
Paraules clau:
Guiatge, vehicle aeroespacial, propulsió, trajectòria, dinàmica, algorismes, MATLAB, maniobra
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Els algorismes de guiatge en els vehicles aeroespacials s'utilitzen per controlar la trajectòria seguida pel vehicle i assegurar que aconsegueix arribar a l'òrbita objectiu. Aquests algorismes prenen com a dades d'entrada les mesures dels sensors de navegació (IMUs, GNSS) per conèixer l'estat dinàmic del vehicle i enviar les comandes per ajustar el sistema de propulsió en temps real per tal de seguir la trajectòria de referència.
En el cas del projecte MASSIM, es tracta del desenvolupament de millores en l'algorisme UPFG per al guiatge de la trajectòria d'ascens del vehicle.

- Estudi de l'algorisme UPFG i millores presentades
- Implementació dels nous algorismes
- Test i validació
 
Overview (resum en anglès):
The NewSpace era has brought about significant changes in the space industry, with a focus on private sector innovation and commercial space activities. One of the key drivers of this new era has been the growing demand for small satellites, which are much smaller and more affordable than traditional satellites, and can be used for a wide range of applications such as remote sensing, communications, and Earth observation, among others.

To meet this demand, a new category of launch vehicles has emerged, the microlaunchers. These are smaller, more agile, and cost-effective launch vehicles designed specifically for small satellite and small payload missions. Microlaunchers have the potential to revolutionize the space industry by enabling more frequent and affordable access to space, and unlocking new opportunities for commercial space activities.

However, the success of microlaunchers depends, partially, on the development of advanced guidance algorithms that can ensure the safety and accuracy of these launches. The objective of this project is to implement improvements to the UPFG ascent guidance algorithm, with the aim of enhancing the performance of microlaunchers.

The project follows a methodology that includes reviewing the current state-of-the-art in microlaunchers and guidance algorithms, identifying areas for improvement in the UPFG algorithm, proposing modifications to the algorithm, and implementing and testing the modified algorithm using simulations in a MATLAB flight software simulation tool.

The proposed modifications to the UPFG algorithm include the addition of new components and the modification of existing ones, with the goal of improving fuel consumption, accuracy, and safety. The modified algorithm is implemented using MATLAB, and the performance of the microlaunchers using the modified algorithm is compared with those using the original algorithm.

The results of our evaluation show that the proposed improvements to the UPFG algorithm lead to an accuracy trade-off by adjusting several parameters, during the maneuver, and the final results of the mission have been improved.

In conclusion, this project demonstrates the importance of advanced guidance algorithms in the success of microlaunchers, and highlights the potential of microlaunchers to revolutionize the space industry by enabling more frequent and affordable access to space. The improvements made to the UPFG algorithm represent a significant step forward in the development of microlaunchers and have important implications for the future of space exploration and commercial activities.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC