CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desarrollo de un videojuego con toma de decisiones en Unity 2D


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: SALAMÍ SAN JUAN, ESTHER

Departament: DAC

Títol: Desarrollo de un videojuego con toma de decisiones en Unity 2D

Data inici oferta: 30-01-2023     Data finalització oferta: 30-09-2023Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Unity, Videojuegos, toma de decisiones
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'objectiu d'aquest projecte és programar el back-end d'un
videojoc independent. La història gira en torn a un jove que
comença els seus estudis a Tarragona. S'afegeix la premissa de
programar un sistema de presa de decisions falsejat, que permeti
a l'usuari pensar que pot decidir i canviar la història que viu,
però que en realitat sempre acabi passant el mateix. Entre les
tasques a desenvolupar per l'estudiant, destaquen: selecció del
lleguatge de programació, identificació dels requeriments de
l'aplicació, disseny del programa, desenvolupament del codi i,
finalment, la integració amb la resta de parts.

El projecte es realitza de forma conjunta amb dos estudiants del
grau de Comunicacions Audiovisuals, que s'encarregaran de les
tasques relacionades amb el desenvolupament del guió, els
personatges, els escenaris i la música, i un altre estudiant de
Enginyeria de Telemàtica/Sistemes de Telecomunicació, que durà a
terme la part de programació del front-end.
 
Overview (resum en anglès):
This report describes the process of creating a game that is intended to be a graphic novel following the story of a young man who begins to discover the outside world around him at a stage of full development for him: the entrance to the university. This game will be created in collaboration with two students of the EETAC and a student of audiovisual education. Bringing together both disciplines is understood as a key factor to be able to approach the various problems that may appear from a different point of view and to create a better quality experience.

The focus of the report will be fully on the logical aspect of the game since the visual part corresponds to another of the colleagues who collaborate in this project. It will address the various options that are available for solving the multiple problems that can occur and how each of the elements that make up the game is justified by the needs of the project itself.

Throughout the report we will develop the reasons for the decisions taken for the creation of the game and a website that automates one of the parts that will allow us to parameterize the behavior of the interactions of the players with the non-playable characters. During the memory we justify as we said before each of the decisions that we can take to make things in the most agile way possible.

We want this report to be a more or less good reference for those who do not know where to place themselves in the narrow world that mixes web development with video game development, and that the analysis of our problems will serve as an approach to address the particular problems that may arise in their projects.© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC