CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Enhancing flight performance in commercial aviation


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: CASTAN PONZ, JOSÉ ANTONIO

Departament: DEGD

Títol: Enhancing flight performance in commercial aviation

Data inici oferta: 23-10-2023     Data finalització oferta: 23-05-2024Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIST AEROESP
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
aviation, performance, civil
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Enhancing flight performance in commercial aviation is a multifaceted endeavor, integrating technological advancements, operational improvements and regulatory compliance.This study aims to deconstruct existing flight performance strategies with a focus on improving fuel efficiency, mitigating emissions, and optimizing overall operational effectiveness. The research will delve into processes influencing fuel consumption during flights, emphasizing the consideration of aerodynamic forces.By analyzing and optimizing these forces, the objective is to enhance fuel efficiency and concurrently reduce drag, contributing to a more sustainable and efficient aviation industry.
 
Overview (resum en anglès):
Enhancing flight performance in commercial aviation is a multifaceted endeavor, integrating technological advancements, operational improvements and regulatory compliance.

This study aims to deconstruct existing flight performance strategies with a focus on improving fuel efficiency, mitigating emissions, and optimizing overall operational effectiveness. The research will delve into processes influencing fuel consumption during flights, emphasizing the consideration of aerodynamic forces.

By analyzing and optimizing these forces, the objective is to enhance fuel efficiency and concurrently reduce drag, contributing to a more sustainable and efficient aviation industry.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC