CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Procediment per a l'obtenció de l'acreditació com a laboratori d'assajos dron (ISO 17025) a l'organització CATUAV S.L.


Director/a: VALERO GARCÍA, MIGUEL

Departament: DAC

Títol: Procediment per a l'obtenció de l'acreditació com a laboratori d'assajos dron (ISO 17025) a l'organització CATUAV S.L.

Data inici oferta: 05-02-2024     Data finalització oferta: 05-10-2024Estudis d'assignació del projecte:
    MU DRONS
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
drons, ISO
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
El Treball de Fi de Màster (TFM) consistirà en detallar els procediments per aconseguir que l'organització CATUAV S.L. obtingui l'acreditació com a laboratori d'assajos segons la norma ISO 17025 per a poder realizar els assajos de validació dels requisits que han de cumplir els drons amb Marcat de Classe d'acord amb el Reglament (UE) 2019/945. Amb les etapes i elements essencials que això implica.
 
Orientació a l'estudiant:
 
 
 
Horari d'atenció a estudiants per a l'assignació de projecte:

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC