CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Automatizació de les Xarxes Sensibles al Retard (TSN) basades en algorismes de DRL


Director/a: CERVELLÓ PASTOR, CRISTINA

Departament: ENTEL

Títol: Automatizació de les Xarxes Sensibles al Retard (TSN) basades en algorismes de DRL

Data inici oferta: 06-02-2024     Data finalització oferta: 06-10-2024Estudis d'assignació del projecte:
    MU MASTEAM 2015
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
TSN, Xarxes síncrones, Machine Learning (ML), Coneixement Profund (DL)
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Descripció

5G obre la porta a desenvolupar diversos verticals, com ara vehicles autònoms (V2V), o Indústria 4.0, entre d'altres, que requereixen que la transmissió d'informació entre els elements de la xarxa sigui síncrona. El grup de treball de l'IEEE 802.1 ha estandarditzat els procediments i dispositius per crear una xarxa síncrona basada en Ethernet (IEEE 1588, 802.1Qav/Qas/Qcc, etc.).

En el mode centralitzat, la xarxa està composta per diferents elements, incloent els commutadors Ethernet (SW), els controladors (CNC), els elements que gestionen el control d'admissió (CUC) i els usuaris (listener/talker). En els ports de sortida del SW Ethernet, la transmissió síncrona de trames és governada per unes taules que controlen quines trames s'han d'escriure sobre les corresponents ranures temporals. Aquestes taules es controlen de forma centralitzada per la unitat ATS del CNC. Actualment, l'assignació de cada trama dels fluxos síncrons dels usuaris a les corresponents ranures temporals de cada SW es realitza configurant manualment les diferents entitats de CNC.
L'objectiu del TFM és gestionar automàticament, amb la mínima intervenció humana, l'assignació de les trames de trànsit heterogeni (síncron i asíncron) a les ranures temporals de manera que es compleixin els requisits de qualitat de servei dels fluxos demandats pels usuaris (listeners).

Per assolir aquest objectiu es proposa aplicar algorismes de ML, en particular de la família DL per automatitzar la gestió síncrona dels fluxos.

Pla de treball

El pla de treball consta de les següents accions:

- Realitzar una anàlisi de l'estat de l'art dels algorismes de ML - Crear un entorn de simulació que inclogui les funcionalitats bàsiques del gNB, els elements de O-RAN i les funcions necessàries del core de 5G
- Analitzar com es desenvolupen les xAPP i les service funcions del RIC
- Desenvolupar una xAPP i avaluar els algorismes de ML proposats de slicing que combinen els recursos ràdio i computació/emmagatzemament del MEC
- Integrar i validar les funcionalitats dels algorismes proposats a camp, sobre la plataforma del cas d'ús
- Redactar el TFM i publicar la proposta en un congrés o una revista internacional
 
Orientació a l'estudiant:
Coneixements en:
- Xarxes Ethernet, TCP/IP, virtualització de xarxa
- Algorismes de ML, DRL
- Programació C/C++/Python
- Anglès
 
Requereix activitats hardware: Si
 
Requereix activitats software:     Sistema operatiu: Linux    Disc (Gb):
 
Horari d'atenció a estudiants per a l'assignació de projecte:

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC