CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament i construcció de un microscopy low cost OpenFlexure


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: GUALDA MANZANO, EMILIO JOSE

Departament: DEAB

Títol: Desenvolupament i construcció de un microscopy low cost OpenFlexure

Data inici oferta: 29-11-2022      Data finalització oferta: 29-06-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Microscopia, impressió 3D, microcontroladors, cambra climàtica.

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Durant els últims anys s'han desenvolupat diversos microscopis de baix cost, utilitzant la impressió 3D i l'us de microcontroladors de hardware lliure com Arduino o Rasberry Pi.

Amb aquest TFG es pretén construir un microscopi basat en la plataforma OpenFlexure (openflexure.org) i estudiar les seves possibilitats de ús en ambients universitaris i de formació.

La primera part del projecte consisteix en imprimir en 3D les parts necessàries, muntar-les, instal.lar el software en una Rasberry Pi i finalment testejar el seu funcionament.

A més cal adaptar-ho de forma que es puguin controlar les condicions ambientals (temperatura, humitat, fotoperíode).

Per això la segona part del projecte consistirà en crear una cambra climàtica basada en Arduino.

Amb aquest projecte es posaran les bases per estudiar diversos processos d'interès biològic, permetent realitzar observacions a nivell microscòpic del desenvolupament de plantes a llarg termini o controls de la qualitat de l'aigua, mitjançant l'anàlisi del fitoplàncton de la Bassa del Rei.

Overview (resum en anglès):
Microscopes have been an essential tool for scientific research for many years, although the high cost of microscopes and the difficult access to spare parts or accessories make them unavailable to a large part of the scientific community and students starting in science, especially in developing countries. In this context, a wide variety of low-cost open-source microscopes have been developed using 3D printing and robotizing them with free hardware microcontrollers such as Arduino or Raspberry Pi.
In this final degree work I have built a microscope based on the OpenFlexure platform studying its possibilities in university research and training by making comparisons with conventional optical microscopes of the EEABB through the visualization of a variety of samples provided by different members of the Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology (DEAB). Obtaining quite satisfactory results, certain shortcomings have been detected in terms of image quality, operability, difficulty of assembly and higher than expected price. Even so, it satisfactorily fulfills most of the functions attributed to a microscope, and at a much lower cost than conventional microscopes.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC