CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: La invasora Ailanthus altissima: requisits per a la germinació de llavors i brotació d'arrels


Tutor/a o Cotutor/a: IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI

Departament: DEAB

Títol: La invasora Ailanthus altissima: requisits per a la germinació de llavors i brotació d'arrels

Data inici oferta: 05-03-2024      Data finalització oferta: 05-11-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR PAISATGISME
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Llavor, graus-dia, graus hidrotèrmics, graus tèrmics, germinació, planta invasora, brotació, temperatura base

Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'ailant é sun arbre originari de la Xina que es comporta com a
invasor a Europa. Es desenvolupa en llocs alterats per l'home com
vores de xarxes de comunicació (carreteres, vies de tren, etc),
runes i àrees degradades. Es reprodueix per llavor i brotació
dels rizomes, el que el fa molt difícil d'eradicar en aquelles
àrees on ja s'ha establert. amb la finalitat de conèixer els seus
requeriments ambientals per tal de dirigir millor la lluita
contra ell, s'han dissenyat un seguit d'experiments a diversa
temperatura i humitat per a les llavors i rizomes. els
experiments es farien a la Facultat de Biologia de Barcelona
situada al final de la Diagonal

Orientació a l'estudiant: Haver cursat alguna de les següents assignatures: Biologia
Vegetal, Protecció de Cultius o Bases de la Producció Vegetal.
Si es viuen un lloc ben comunicat per accedir a Diagonal Nord, no
cal cotxe.
Els experiments es faran en el moment de disponibilitat de la
cambra de germinació pel que caldrà coordinar-se amb els de
Botànica de la facultat de Biologia i aleshores caldrà anar
sovint una estona quasi cada dia. En principi, s'hauria de tenir
acabat abans d'estiu (subjecte a la disponibilitat de la cambra)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC