CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Utilització del model de Gompertz per avaluar la dinàmica epidemiològica del Monkeypox


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: PERRAMON MALAVEZ, AIDA

Departament: FIS

Títol: Utilització del model de Gompertz per avaluar la dinàmica epidemiològica del Monkeypox

Data inici oferta: 17-01-2023      Data finalització oferta: 17-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor extern: Víctor López de Rioja (ETSEIB)

Paraules clau:
Gompertz, modelització, epidemiologia, verola del mico

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Utilitzar el model empíric de Gompertz per a descriure les
diferents epidèmies de quatre malalties infeccioses causades per
virus. Comparar els paràmetres obtinguts entre les diferents
onades de cada virus i comparar els virus entre ells.

Pla d'activitats: Revisió bibliogràfica, pre-processat de les
dades, avaluació dels llindars epidemiològics, implementació de
Gompertz amb MATLAB i ajustaments a les diferents
onades/temporades de cada virus. Utilització de tècniques
estadístiques per analitzar els resultats i efectuar
comparacions. Finalment, escriptura del treball.

Overview (resum en anglès): Mathematical epidemiology is a discipline that uses mathematics to understand and predict the dynamics of epidemics, aiding public health decision-making. This paper
focuses on the use of the Gompertz model to analyse the monkeypox epidemic and evaluate its efficiency in modelling this disease.
Monkeypox is a zoonotic disease (a disease that can be transmitted between animals and
humans) caused by the Monkeypox virus (MPXV), which also affects humans. It is
considered a less serious disease than smallpox but can still be dangerous. It has spread
globally, to the point that on 23 July 2022, the WHO declared monkeypox a pandemic.
We have used statistical and computational tools, with the help of the MATLAB
programming language, to evaluate the Gompertz model in modelling the
epidemiological dynamics of monkeypox and provide a detailed analysis of these
dynamics, obtaining plots that illustrate the fit of the Gompertz model on epidemiological
data. We highlight a high agreement between the model and the data, indicating a
satisfactory fit.
Ultimately, modifications to the code and improvements in data processing have allowed
us to adapt the Gompertz model effectively to monkeypox epidemiological data. Thus,
we have found that the demographics of the affected country appear to have less effect
on the dynamics of Monkeypox than the number of outbreaks in each country.
Monitoring and analysis of the Monkeypox epidemic is essential to understand the
epidemiology of the virus and to make predictions for public health use.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC