CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Modelització matemàtica del creixement de Listeria monocytogenes en productes làctics


Tutor/Cotutor: LOPEZ CODINA, DANIEL

Departament: FIS

Títol: Modelització matemàtica del creixement de Listeria monocytogenes en productes làctics

Data inici oferta: 17-01-2023      Data finalització oferta: 17-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): ROMERO DEL C. SHELLY, ROSER

Paraules clau:
Formatges, Listeria monocytogenes, models matemàtics, microbiologia predictiva

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La contaminació amb Listeria monocytogenes pot ser un problema molt important en el sector làctic. A més a més de la vigilància microbiològica cal poder entendre correctament la dinàmica del bacteri creixent en productes làctics com poden ser formatges. Cal poder garantir que els productes arriben en condicions adequades al consumidor. S¿utilitzaran models matemàtics per poder millorar la comprensió i poder fer prediccions en funció de la informació experimental.
El treball es realitzarà en col·laboració amb el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya

Orientació a l'estudiant: Haver cursat l'assignatura de Modelització matemàtica de sistemes biològis.

MatLab

Anglès© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC