CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Aigua regenerada per al ús agrícola en el Parc Agrari del Baix Llobregat


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: PASTOR ZEGARRA, ROSARIO MARGARITA

Departament: DEAB

Títol: Aigua regenerada per al ús agrícola en el Parc Agrari del Baix Llobregat

Data inici oferta: 21-01-2023      Data finalització oferta: 21-02-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Reutilització d'aigües regenerades, EDARs, ERAs, Ús d'aigües per al reg agricola, depuradora

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Objectius de l'estudi:

- Plantejar uns escenaris de subministrament de diferents volums
d'aigua regenerada procedent de l'ERA de Gavà-Viladecans
- Avaluar i comparar en volum i unitats monetàries els resultats
obtinguts per a cada escenari.
- Avaluar l'impacte social i economic que suposen aquestes
externalitats.

Overview (resum en anglès): This project proposes scenarios for the supply of different volumes of regenerated water from the WWTP of Gavà-Viladecans in an area of crops of the Baix Llobregat, close to the Barcelona Airport and to evaluate and compare in terms of volume and monetary units the results obtained for each scenario and identify the maximum economic yield per volume contributed (€/m3). Results will be exposed in a table, which has made it possible to obtain a global view of each scenario and the detailed quantification of each impact. This study has revealed benefits between 1,33 and 2,64 €/m3 depending on the scenario studied. On the other hand, a new scenario has emerged as a result of the fusion of two existing ones. As for the social impact, an interview was conducted with a farmer in the area with numerous hectares and the importance of this resource for the correct economic development of the area of the Gavà-Viladecans channels was observed.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC