CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Posada en marxa i avaluació en camp d'un sistema d'aplicació variable basat en vàlvules PWM: implementació i validació de l'eficàcia biològica.


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: GARCIA RUIZ, FRANCISCO JOSE

Departament: DEAB

Títol: Posada en marxa i avaluació en camp d'un sistema d'aplicació variable basat en vàlvules PWM: implementació i validació de l'eficàcia biològica.

Data inici oferta: 03-02-2023      Data finalització oferta: 03-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): GIL MOYA, EMILIO

Paraules clau:
Aplicació variable, Teledetecció, Agricultura precisió, Vinya

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Un dels resultats del Projecte PIVOS és un prototip d'atomitzador
per a vinya capaç de variar el cabal d'aplicació en funció de les
característiques del cultiu. Aquesta variació es fa mitjançant la
implementació de vàlvules de polsos modulables (PWM). Durant el
desenvolupament del TFG, l'estudiant haurà de comprovar els
beneficis aportats durant una campanya completa (2023) gràcies a la
utilització del prototip desenvolupat en compra amb les pràctiques
convencionals. Això s'avaluarà mitjançant un mesurament dels
estalvis en producte fitosanitari així com en el control biològic
de les malalties a les parcel·les experimentals.

Overview (resum en anglès): The reduction of phytosanitary products in current agriculture is one of its top priorities for the future. To achieve this, technologies are being developed to reduce phytosanitary volumes in crops. One of these technologies is PIVOS (Intelligent Spraying for Sustainable Vineyard and Olive Growing), a project developed by the Agricultural Mechanization Unit of the Polytechnic University of Catalonia (UMA-UPC). It is based on a multi-line sprayer for the vineyard equipped with ISO-02 nozzles and a system of wide-pulse modulation valves (PWM) that emit the same working pressure but regulate the flow that exits the nozzle according to the volume of vegetation in the vines in the area. This is known as the duty cycle (CT) related to the pulse width at a frequency of 10 Hz, indicating that the valve operates within intervals of 100 milliseconds (ms). The machine's detection of vegetation volume is made possible thanks to the incorporation of an onboard computer loaded with a prescription map based on the vigor of the plot's vegetation to be worked on. This prescription map allows us to divide the plot into two zones: high vigor zone and low vigor zone, where the application method varies depending on the zone we are in. This application method is known as Variable Rate Application (VRA), and its behaviour and effectiveness have been studied compared to the reference application done by the farmer every campaign, evaluating the biological efficacy of both treatments.
Two treatments were conducted during the summer season using the aforementioned methodologies, the first in June and the second in July. The results of both trials were positive as no signs of fungal diseases such as Powdery Mildew or Downy Mildew were found on the vine leaves, both for the reference treatment and the VRA. This has allowed us to affirm that the VRA treatment using PWM technology is equally effective as the reference treatment, but with the difference in the phytosanitary product used, where VRA enables us to save more phytosanitary product compared to the reference application.© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC