CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Efecte de l'extracció de lignina en la pinyolada sobre la producció de biogàs.


Estudiant que ha llegit aquest projecte:
    SANCHEZ VILLARRUBIA, LORENA (data lectura: 21-09-2023)


Tutor/Cotutor: BALANYÀ MARTÍ, TERESA

Departament: DEAB

Títol: Efecte de l'extracció de lignina en la pinyolada sobre la producció de biogàs.

Data inici oferta: 03-02-2023      Data finalització oferta: 03-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:

UPC      Departament/centre: Grup Gemma (DECA)

Segon tutor extern: Fabiana Passos (UPC)

Paraules clau:
Pinyolada, lignina, biogàs, economia circular, purins de porc

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Valorització del residu de la producció de vi en el marc de la
bioeconomia circular
mitjançant l'extracció de pigments naturals i la producció de
biogàs. Les principals
activitats seran: i) caracterització del residu abans i després
de l'extracció de
pigments a través de diferents tècniques analítiques, ii)
extracció de pigments, iii)
muntatge i seguiment dels assaigs de digestió anaeròbia emprant
tant el residu total
com la biomassa residual després de l'extracció dels pigments.

Overview (resum en anglès):
The production of biogas from olive mill solid waste has been studied with various treatments, highlighting olive mill solid waste without lignin.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC