CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Estudi preliminar de desenvolupament i viabilitat d'una ratafia comercial


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: CODINA TORRELLA, IDOIA

Departament: DEAB

Títol: Estudi preliminar de desenvolupament i viabilitat d'una ratafia comercial

Data inici oferta: 06-02-2023      Data finalització oferta: 06-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Ratafia, Desenvolupament de producte, Segell qualitat, Caracterització fisicoquímica

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest treball s'emmarca en un projecte personal de l'alumne.
Degut a l'interès del sector per un producte que s'ha elaborat
durant temps a la seva família, la ratafia, l'alumne es planteja
realitzar un estudi preliminar per avaluar el possible potencial
que podria tenir la comercialització d'aquesta beguda. En aquest
TFG es realitzaran diferents estudis preliminars que serveixin de
premisa per a la constitució d'un possible projecte personal.

Entre d'altres, es contempla: (1) Definir la fórmula definitiva
del producte, i realitzar la seva caracterització preliminar,
mitjançant tècniques fisicoquímiques i una avaluació sensorial,
(2) Realitzar un petit estudi evolutiu del producte, (3)
Determinar la proposta d'innovació de producte, (4) Avaluar
l'acceptació del producte en el sector target, (5) Valorar la
possible atribució de segell de qualitat al producte elaborat, i
(6) Estudiar la viabilitat comercial del producte al mercat
target.
Entre d'altres, aquest treball engloba totes les competències
relacionades amb el Disseny i Formulació de nous prouductes.

Overview (resum en anglès):
La ratafia és un producte de llarga història i àmpliament lligat al territori català. Com que aquest producte és més tradicional que modern, hom podria pensar que les noves tendències de mercat no n¿influeixen gaire el consum, però en el últims anys s¿ha començat a veure més habitualment en locals d¿oci i consumit per joves, adaptant-se en alguns casos a la forma de consumir associada a la cocteleria. Paral·lelament, ja fa temps que ha agafar importància al mercat l¿us de licors molt similars com el Jagermeister, que són d¿un caire molt similar però ha tingut sempre públics molt diferents. D¿altra banda, la ratafia sempre ha estat molt lligada a l¿elaboració de licors casolans, sent dels licors més antics del territori i havent-hi bastanta documentació d¿èpoques remotes i de receptes antigues.
Aquest treball neix com un possible inici d¿un projecte de disseny i fabricació d¿una nova ratafia, i s¿hi pretén estudiar les característiques de la ratafia que s¿ha elaborat des de fa anys a la familia Giné Supervia, les d¿una nova formulació més propera als estàndards i a la legislació vigent, l¿acceptació per part d¿un grup reduït de tastadors especialitzats, els requisits i la possible adhesió al segell de qualitat IGP Ratafia Catalana, fer un estudi de mercat de les ratafies disponibles al mercat, documentar el procés seguit a empreses mitjançant el contacte amb (8) empreses, i les visites a dos d¿elles, en un cas, en format virtual, el contacte amb organitzacions culturals profundament lligades a aquest licor, el contacte amb el consell regulador i amb l¿enginyer agrícola Pep Escudero, professor a l¿escola de vitivinicultura d¿Espiells i expert en la matèria, un estudi de costos a nivell industrial i un altre a nivell casolà, un estudi del rendiment del procés seguit en l¿elaboració de la beguda casolana, un estudi del calibre de les nous recepcionades, i altres observacions i anàlisis. També s¿ha utilitzat suport d¿internet per a ampliar la informació i les dades del treball, així com de llibres. S¿ha pogut valorar el potencial de la beguda elaborada i l¿acceptació de la mateixa.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC