CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Determinació paràmetres vegetatius amb una càmera Multiespectral


Tutor/Cotutor: LLOP CASAMADA, JORDI

Departament: DEAB

Títol: Determinació paràmetres vegetatius amb una càmera Multiespectral

Data inici oferta: 22-02-2023      Data finalització oferta: 22-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG AGRO PAISATGE
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Soja, Vegetació, Càmera multiespectral, Radar

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La necessitat de ser cada vegada més eficients en l¿ús dels
recursos agrícoles (aigua, sòl, fertilitzats, fitosanitaris,
etc.) posa de manifest l¿interès d¿utilitzar tecnologies que
permetin definir diferents paràmetres dels cultius.
L¿objectiu d¿aquest treball és determinar característiques
agronòmiques de la soja (àrea foliar, intercepció de la llum,
alçada del cultiu, etc.) amb una càmera multiespectral amb bandes
RGB i RedEdge a través de la comparativa amb mesures realitzades
amb mètodes destructius (superfície de les fulles, mesura pes de
planta, etc.). El treball es realitzarà en el cultiu sembrat en
el camp de pràctiques de l¿EEABB i les mesures es realitzaran
cada setmana durant el període Abril ¿ juliol 2023. Aquest
projecte es realitzarà coordinadament amb el Departament de
Teoria de la Senyal i Comunicacions de Campus Nord. Aquest estudi
està emmarcat en un estudi més gran que es realitzarà sota el
paraigües de l¿Agencia Espacial Europea (ESA) i en col·laboració
amb altres centres de recerca Europeus, per al desenvolupament de
metodologies per a determinar paràmetres del cultiu i d¿humitat
del sòl amb sensors Radar.
Els resultats hauran de permetre establir relacions entre càmera
i cultius que posteriorment es podran utilitzar amb altre tipus
de sensor embarcats en plataformes aèries.

Període d¿execució: Abril ¿ Juliol 2023

Orientació a l'estudiant:
L¿estudiant ha de tenir motivació per a treballar amb les dades
obtingudes amb la càmera multiespectral i a la vegada que haurà de
agafar mostres de camp. L¿estudiant s¿haurà de familiaritzar amb
entorn QGIS per al processat de dades.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC