CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: "Inclusivitat" en el disseny de l'espai públic


Tutor/Cotutor: MAS IBAÑEZ, SARA

Departament: DUTP

Títol: "Inclusivitat" en el disseny de l'espai públic

Data inici oferta: 26-02-2023      Data finalització oferta: 26-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR PAISATGISME

Lloc de realització:

UPC      Departament/centre: DUOT/ETSAB

Segon tutor (UPC): FABREGAS BARGALLO, XAVIER

Paraules clau:
Disseny de l¿espai públic, Inclusivitat, Accessibilitat, Diversitat, Igualtat, Verd, Parc, Paisatge urbà

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Existeixen avui a les nostres ciutats i territoris espais públics
tradicionals, la plaça, el carrer o el parc, que conviuen amb
paisatges generadors de nous llocs cívics. La renovació dels
espais ja existents i la configuració de nous paisatges ens
aporta l¿oportunitat de proposar maneres alternatives de pensar i
fer ús d¿aquests espais atenent a la diversitat i necessitats de
tota la població. Incorporant estratègies per aconseguir espais
públics on tothom pugui conviure, socialitzar i estar en contacte
amb la natura.
El treball, en una primera fase, i a partir d¿una feina de
recerca prèvia, estudiarà els factors que determinen la
¿inclusivitat¿ de l¿espai públic i analitzarà la forma en que
diferents estudis i experiències s¿hi han aproximat.
En una segona fase, derivat de l¿estudi anterior, es proposaran i
desenvoluparan un seguit d¿estratègies i accions, vinculades a
diferents àmbits, a implementar en el disseny de l¿espai públic,
a concretar, per a fer-lo ¿inclusiu¿. Posteriorment es preveu que
la proposta teòrica es contrasti fent una enquesta a possibles
usuaris.
En una tercera fase, es farà una proposta d¿implementació en un
espai ja determinat a partir de les estratègies validades.

Orientació a l'estudiant: Coneixements sobre els vectors que incideixen en el projecte de
l'espai públic.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC