CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Posta a punt d'un sensor capacitiu per a la avaluació de la distribució de líquid en polvoritzadors hidropneumàtics


Tutor/Cotutor: LLOP CASAMADA, JORDI

Departament: DEAB

Títol: Posta a punt d'un sensor capacitiu per a la avaluació de la distribució de líquid en polvoritzadors hidropneumàtics

Data inici oferta: 03-07-2023      Data finalització oferta: 30-07-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG AGRO PAISATGE
    GR ENG CIEN AGRONOM
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): HORNERO OCAÑA, GEMMA

Paraules clau:
Sensor capacitiu, Arduino, LabView, polvorització

Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'avaluació de la distribució dels
productes fitosanitaris és un
element clau per a un ús òptim d'aquests
productes. Hi ha
diferents mètodes per avaluar aquesta
distribució: papers
hidrosensibles distribuïts en la
vegetació, papers de filtre
també distribuïts en la vegetació o bancs
de distribució
vertical. Tots ells són sistemes costosos
d'implementar tant per
tècnica en si com per el temps de mesura.
En la cerca
d'alternatives als mètodes actuals, es
proposa un sensor
capacitiu de baix cost desenvolupat per el
grup ISI de la UPC que
permet mesurar el nivell d'humectació del
sensor. Aquests sensors
consta d'una part física on es produeixen
les mesures, un sistema
d'adquisició de dades basat en placa i
llenguatge Arduino i una
part de registre de dades programat amb
LabView.
L'objectiu del treball és determinar la
distribució del líquid
aplicat amb un polvoritzador a traves
d'aquest sensor.
El treball es desenvoluparà en diferents
fases: a) implementació
i caracterització electrònica d'un sensor
capacitiu en dues
modalitats (Model 1: posició paral·lela a
terra; Model 3: dos
sensors formant un angle recte); b)
integració de 9 sensors
provats a laboratori en condicions
d'aplicació properes a
condicions reals.
Els resultats hauran de permetre establir
els models que
relacionen el comportament dels productes
amb la variació de la
capacitació dels sensors.

Període d'execució: Febrer ' octubre 2023

Orientació a l'estudiant: L'estudiant ha de tenir motivació per
treballar amb sensors i una
certa motivació a poder programar i
desenvolupar-se en un entorn
Arduino i LabView (si cal). Haurà de
treballar en un laboratori
d'electrònica i tenir motivació per
processar les dades obtingudes
amb els sensors.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC