CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Recarbonitzar el sòl mitjançant una rotació amb cultius de servei i de valor econòmic


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al tutor/cotutor perquè us l'assigni.


Tutor/Cotutor: GORCHS ALTARRIBA, GIL

Departament: DEAB

Títol: Recarbonitzar el sòl mitjançant una rotació amb cultius de servei i de valor econòmic

Data inici oferta: 20-12-2023      Data finalització oferta: 20-12-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): VEGER, FREDERIK

Paraules clau:
Adob verd, rotació cultius, captura carboni, recarbonització sòls

Descripció del contingut i pla d'activitats:
El terra dels horts de l'EEABB és relativament 'jove', donat que ve
majoritàriament de sòl no agrícola. Es tracta de definir una rotació
plurianual que permeti millorar la fertilitat del sòl, amb cultius
de servei (adob verd) i cultius de venda, i valorar l'augment de
matèria orgànica al llarg del temps, respecte a la situació inicial
i a d'altres pràctiques de cultiu alternatives.

Orientació a l'estudiant: Convé tenir coneixements de biologia vegetal, ciències de la terra i
sistemes de cultiu i tenir disponibilitat per fer el seguiment de
l'assaig durant més d'una campana agrícola

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
Contactar per email: gil.gorchs@upc.edu


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC