CBL - Campus del Baix Llobregat

Projectes oferts

GR ENG SIS BIOLÒGICS


Si us interessa alguna de les propostes publicades contacteu amb el tutor del projecte corresponent per a fer l'assignació.

Llegenda:
Projecte NO assignat
Projecte assignat


El següent llistat de projectes està classificat segons el lloc de realització.
Pots anar directament a la secció que t'interessi clicant als vincles següents:

EEABB    En empresa   

EEABBFabricació d'un fibrociment altament sostenible a partir de residus de les indústries tèxtil i de la mineria. Ciment de fosfats (CLARAMUNT BLANES, JOSEP)

Evaluación de un dispositivo de inyección directa de pesticida para un pulverizador de mochila bajo diferentes condiciones de trabajo. (GIL MOYA, EMILIO)

Proyecto ejecutivo de una instalación de riego por aspersión en una parcela de 4,45 ha en Mansilla de las Mulas (León) (IRANZO IRANZO, FRANCISCO)

Determinació paràmetres vegetatius amb una càmera Multiespectral (LLOP CASAMADA, JORDI)

Determinació de la coberta del sòl amb càmera RGB (LLOP CASAMADA, JORDI)

Consumers' preferences and attitudes towards imperfect foods (RAHMANI, DJAMEL)

Estudio del carácter turbulento del aire producido por un atomizador en el interior de diferentes copas durante la aplicación de pesticidas en cultivos arbóreos. (SALCEDO CIDONCHA, RAMON)

Caracterización de los perfiles verticales de pulverización de un atomizador multifila para aplicaciones de precisión de pesticidas en viña mediante boquillas controladas con válvulas PWM. (SALCEDO CIDONCHA, RAMON)

Comparación entre diferentes métodos de muestreo para analizar el nivel recubrimiento y la calidad del impacto de las gotas pulverizadas sobre la superficie foliar durante un tratamiento fitosanitario. (SALCEDO CIDONCHA, RAMON)

Implantación de biochar como herramienta biorremediadora y de mejora de la producción hortícola de una finca en producción ecológica (BioUrban). (SANCHEZ SANCHEZ, ELENA)

En empresaDeterminació i optimització del consum d'aigua en un hort en coberta (LOPEZ MARTINEZ, MARGARITA)

Seguiment de la fertilitat del substrat i la fertilització orgànica en un hort en coberta (LOPEZ MARTINEZ, MARGARITA)

Estudi de la col·lecció de tomàquet de penjar del catàleg de varietats locals de Catalunya (RIVERA PINZANO, ANA ISABEL)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC