CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Projecte d'ampliació d'una indústria de gelats artesans situada a Aiguaviva (Girona)


Tutor/Cotutor: HERNANDEZ YAÑEZ, EDUARD

Departament: DEAB

Títol: Projecte d'ampliació d'una indústria de gelats artesans situada a Aiguaviva (Girona)

Data inici oferta: 07-07-2023      Data finalització oferta: 07-03-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Gelats, ingredients naturals, artesans,

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Es vol fer una ampliació de la producció a la empresa gelats diCapri, situada a Aiguaviva (Girona)
que produeix al voltant de 160 L/dia de gelats artesans amb ingredientes naturals, sense
convervants ni colorants artificials, que distribueix a gelateries, canal horeca i botigues
gourmets.
Aquesta producció es fa amb les seves maquines comprades (2 homogeneïtzadors, 3 mantecadores, 3
pasteuritzadors), que es troba en un terreny/nau llogada amb el transport llogat, les càmeres
frigorífiques comprades (3 congeladors i camera frigorífica), que les maquines i la camera
frigorífica es troba dins l'obrador que esta aclimatat amb el corresponent aire a condicionat.

Actualment, l'empresa es troba en expansió i l'obrador actual es queda petit. És per aquest motiu
que han pres la decisió d'ampliar-lo per un capacitat de 500 L/dia, davant la constant demanda dels
seus clients. A partir de les dades de producció quantitativa i qualitativa, del coneixement i
descripció del processos productius, s'estudiaran les necessitats d'espai i la disposició de les
diferents zones, per tal que siguin funcionals i compleixin els estrictes requeriments en matèria
higiénico-sanitària. A partir de la distribució, es dissenyaran i calcularan les instal·lacions per
poguer dur a terme els processos i garantir la seguretat alimentària.

Es seguirà la estructura habitual d'un projecte d'enginyeria: memòria i annexos de càlcul; plànols
i pressupost.

Orientació a l'estudiant: Haver aprovat l'assignatura de Disseny d'Indùstries Alimentàries i
Taller d'Enginyeria

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
A convenir contacto via mail con los tutores


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC