CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Caracterització de la germinació de 6 males herbes anuals de cultius d'estiu


Tutor/Cotutor: IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI

Departament: DEAB

Títol: Caracterització de la germinació de 6 males herbes anuals de cultius d'estiu

Data inici oferta: 11-07-2023      Data finalització oferta: 11-03-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG AGRO PAISATGE
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor extern: Lourdes Chamorro (UB)

Paraules clau:
Males herhes,llavor, germinació, temperatura, precipitació, modelització, gestió

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La gestió de les males herbes és crucial per obtenir els alts
rendiments que poden assolir les noves varietats dels cultius. La
majoria dels programes de gestió de males herbes es centren en
l'eliminació de plàntules ja que aquesta etapa primerenca de les
herbes és la més sensible a les mesures de control. Les llavors
germinen quan han assolit un determinat nombre de graus anomenats
hidrotèrmics (hidro=aigua; tèrmic=temperatura) que depenen de
cada espècie. Aquests graus hidrotèrmics que necessàriament han
d'acumular per germinar es poden estimar a partir d'assaigs de
camp on es registren les temperatures, precipitació i evaporació
diàries i s'anoten les germinacions.
Es treballarà amb 6 espècies diferents de males herbes anuals
d'estiu que es sembraran en parcel·les de 30x30 cm i s'anotaran
setmanalment les llavors grminades. Les dades obtingudes
s'ajustaran a una funció sigmoidal que descriurà el patró
d'emergència de cada espècie. Paral·elament es faran testos de
germinació en càmara climàtica per determinar la temperatura base
(temperatura mínima a partir de la qual germinen les llavors)
així com el seu potencial hídric base (humitat mínima a partir de
la qual poden germinar)

Orientació a l'estudiant: Durada experiment: de març a juliol 2024.
Lloc: Agròpolis o camps experimentals UB (Barcelona).
Disponibilitat: 1 matí a la setmana durant el periode indicat.
Si es fa a Agròpòlis, preferible disposar de mitjà de locomoció
propi (bicicleta, moto o cotxe) per accedir-hi. Parada bus més
propera a uns 20-25 minuts.
Ús de software estadístic R o similar.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC