CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Validació del model predictiu d'aparició de males herbes GestHerb en camps de cereal


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al tutor/cotutor perquè us l'assigni.


Tutor/Cotutor: IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI

Departament: DEAB

Títol: Validació del model predictiu d'aparició de males herbes GestHerb en camps de cereal

Data inici oferta: 08-01-2024      Data finalització oferta: 08-01-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG AGRO PAISATGE
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Males herbes, model predictiu, margall, rosella, cogula, llaurada, herbicides, gestió, cereal

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Ja fa un temps diversos estudis experimentals que consistien en
fer el seguiment del moment en que determinades males herbes
apareixen al camp va trobar una relació entre temperatura del sòl
i precipitació i emergència d'herbes al camp. S'hi va ajustar una
funció i es va validar en latres camps, amb resultats positius.
Enguany tenim finançament per desenvolupar una app i programa per
PC per transformar aquesta informació que ara tenim en un EXCEL
en un programa que, a partir de dades climàtiques predigui la
setmana en la que comencen a apareixer les herbes i, per tant,
orienti a l'agricultor en decidir el millor moment per fer la
mesura de control. Com que ja fa temps que es va elaborar el
model, es necessari fer una altra validació. El TFG consistirà en
fer el seguiment de les emergències en 4 camps de cereal des del
moment de lla sembra (finals octubre - novembre)

Orientació a l'estudiant: Haver cursat les assigfnatures de Bases de la Producció Vegetal
(com a mínim) i preferible també Protecció de Cultius.
Disponibilitat d'un dia a la setmana per visitar els camps des
del moment en que el pagès sembri fins a meitat de primavera
(març) per fer el seguiment de les naixences en 10 quadrats de
30x30 cm2
Necessitat de mitjà de locomoció propi


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC