CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Mapeig de dades d'una plataforma de telemedicina (m Heart) i anàlisi de dades per recerca clínica


Tutor/Cotutor: GINOVART GISBERT, MARTA

Departament: MAT

Títol: Mapeig de dades d'una plataforma de telemedicina (m Heart) i anàlisi de dades per recerca clínica

Data inici oferta: 01-02-2024      Data finalització oferta: 01-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Jordi Real Gatius
        Institució/Empresa: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Paraules clau:
Salut mòbil, telemedicina, telemonitorització, dades, programari R

Descripció del contingut i pla d'activitats:
En el marc de l'evolució constant del sector de la salut, la integració de la tecnologia i la biotecnologia ha emergit com un element fonamental per millorar la qualitat dels serveis mèdics i impulsar el progrés científic.La incorporació dels dispositius mòbils, accés a Internet, auge de les aplicacions, etc. ha provocat que les persones esdevinguin uns agents més actius en el coneixement, control i monitorització de la seva salut. Tot això ha generat també una transformació en la manera de relacionar-se entre els professionals de la salut i els seus pacients, aflorant la necessitat d'incorporar canvis tecnològics com ara la implementació de la telemedicina.
En l'Hospital de Sant Pau neix el Campus Salut d'Innovació amb l'objectiu d'apostar per la tecnologia, per la transformació digital i pel desenvolupament de solucions tecnològiques aplicades al camp de la salut. El projecte mHealth es basa en la implementació de models assistencials de telemonitorització del pacient/cuidador a través de la salut mòbil i la eConsulta per a l'atenció a la complexitat per part d'equips multidisciplinaris i de forma integral. Amb l'evolució de mHeart s'ha identificat la manca d'un procediment establert per descarregar les dades estructurades essencial per a la realització de la recerca clínica. És essencial conèixer l'ús, l'activitat (adherència) i el seguiment que els pacients fan de l'aplicació mHeart. S'està desenvolupant un projecte centrat en l'automatització de l'obtenció de dades d'una solució digital implementada en la pràctica clínica, amb l'objectiu de fer recerca clínica.
L'objectiu general que orientarà aquest treball és desenvolupar un mètode (mòdul) de descarrega de dades de la aplicació mòbil de salut (mHeart), per a fer recerca clínica i millorar la pràctica clínica en pacients trasplantats de cor. Les tasques principals a realizar en aquest context són: a)Investigar com s'accedeix a dades d'una app web. b)Llegir i estructurar dades en format explotable. c)Crear un paquet d'R que permeti la descarrega de dades de manera fàcil. d)Fer una proposta d'anàlisi de dades reproduïble.

Orientació a l'estudiant: Estadística
Programació
Bases de dades


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC