CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Humanització de les infraestructures energètiques marines


Tutor/a o Cotutor/a: MALDONADO RIUS, LLUIS

Departament: DEAB

Títol: Humanització de les infraestructures energètiques marines

Data inici oferta: 07-02-2024      Data finalització oferta: 07-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR PAISATGISME

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor/a Extern: Laura Font Gallart
        Institució/Empresa: Bjarke Ingels Group

Paraules clau:
Geopolítica, Mar, Energia, Humanització, Estructures paramètriques

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La proposta planteja una estructura productiva marina habitable. A la majoria de l'imaginari col·lectiu de la cartografia actual, el mar està representat per un buit blau. Al treball això es revertirà, el mar serà un ple. Es cartografiaran tots els interconnectors energètics que passen, les illes d'energia, les demarcacions de pesca, les rutes de transport i la immigració il·legal. Tot això rebrà després valor a partir d'un fonament teòric per situar el projecte global i localment. Finalment, acabarem entenent les normatives i dissenyant una estructura que tingui cabuda en el mar i relacioni humanització i energia.
Pla de treball:
1. Fonaments teòrics: recerca teòrica i pràctica sobre l'arquitectura marina i estructures energètiques.
2. Recollida de dades: utilització de Big Data + GIS dins del marc de la geopolitica marina actual.
3. Anàlisi ponderat: donar valors a les dades per descobrir l'ubicació resultant.
4. Estudis en disseny: recerca pràctica, estudis formals, programa i definició tècnica d'un cas concret.
Els casos d'estudi i la definició final en un cas concret tindran el desenvolupament normal d'una proposta amb documentació gràfica (plànols) i escrita partint del desenvolupat en les primeres parts del treball.

Orientació a l'estudiant: TFG en modalitat 'fora de la UPC' a desenvolupar a l'empresa BIG - Bjarke Ingels Group (https://big.dk), Rda. de Sant Pere, 56, Eixample, 08010 Barcelona.

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
Contacte o consultes per email amb Laura Font a lauraf@big.dk, i amb Luis Maldonado a luis.maldonado@upc.edu.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC