CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Influència dels episodis de xafogor en el comportament agressiu humà.


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al tutor/cotutor perquè us l'assigni.


Tutor/Cotutor: MAZÓN BUESO, JORDI

Departament: FIS

Títol: Influència dels episodis de xafogor en el comportament agressiu humà.

Data inici oferta: 15-02-2024      Data finalització oferta: 15-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor extern: Antoni Marzoa (EETAC, UPC)

Paraules clau:
Xafogor, confort tèrmic, agressivitat.

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Les condicions meteorològiques tenen un efecte directe sobre el confort tèrmic. Una temperatura elevada (sense ser necessàriament extrema), un elevat contingut d'humitat absoluta a l'aire i, l'absència de ventilació, condueixen a generar un estrès per calor en el cos humà, cosa que popularment es coneix com a xafogor. Aquesta sensació es produeix fonamentalment per la dificultat en el procés d'evaporació de la suor de la pell, per tant, la manca de refrigeració de l'organisme i l'acumulació de calor que condueix a una sensació desagradable de calor, caracteritzada per una sudoració contínua que no es evapora, deixant la pell i la vestimenta mullada. Les condicions de xafogor tenen influència en la capacitat d'atenció de les persones. La xafogor té una influència en la capacitat d'atenció i concentració dels estudiants, reduint-se fins a un 20% la concentració en estudiants entre 12 i 14 anys pel que fa a les condicions de confort tèrmic. Així mateix, diversos estudis apunten a una relació entre temperatures extremes i el comportament humà. El treball que aquí es proposa és la d'estudiar la relació entre el disconfort tèrmic generat per la xafogor (temperatura moderada-alta, absència de vent i elevada humitat de l'aire) amb els comportaments agressius i violents a Catalunya en els darrers 15 anys.

Orientació a l'estudiant: Cal que l'alumnat tingui predisposició a implantar anàlisi estadístic,tractament d'un nombre elevat de dades.
Coneixement adquirits a les assignatures de física (I i II), transferència de calor en sistemes bilògics, matemàtiques (estadística).
La disponibilitat horària a establir amb el professor.

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
A determinar amb els directors.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC