CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: La diversitat meteorològica a Catalunya i la seva relació amb la tipologia de biosistemes: Anàlisi de l'evolució espacial i temporal


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al tutor/cotutor perquè us l'assigni.


Tutor/Cotutor: MAZÓN BUESO, JORDI

Departament: FIS

Títol: La diversitat meteorològica a Catalunya i la seva relació amb la tipologia de biosistemes: Anàlisi de l'evolució espacial i temporal

Data inici oferta: 15-02-2024      Data finalització oferta: 15-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
  GR ENG AGRÍCOLA
  GR ENG SIS BIOLÒGICS
  GR ENG AGRO PAISATGE
  GR PAISATGISME
  GR ENG CIEN AGRONOM
  GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Diversitat meteorològica, biodiversitat, Catalunya, bioclimes.

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Una de les maneres de definir la varietat de diferents tipus d'ésser vius que habiten en un ecosistema es amb el terme conegut com a biodiversitat. Aquest terme, d'un ús molt estès en diferents àmbits, fa referència a la variació de les espècies en una àrea concreta (un bosc, un desert, el mar, etc...). La quantificació de la biodiversitat es realitza mitjançant diferents indicadors, que estan relacionats amb l'entropia de l'ecosistema. El concepte de Meteodiversitat està inspirat en el de biodiversitat, definit com la varietat de diferents tipus de fenòmens i observacions meteorològiques dins d'una àrea concreta d'observació. Té en compte la proporció de cadascun dels fenòmens i observacions meteorològiques individuals que pertanyen a tot el tipus de fenòmens que es produeixen en la zona en concret, i en una base de dades d'interès (és a dir, el símil de l'espècie dins del conjunt d'espècies biològiques, en el context de la biodiversitat). La Meteodiversitat és una quantificació relacionada amb l'entropia de l'atmosfera, basada en l'índex de Shannon. El treball planteja definir i construir la base de dades per calcular la diversitat meteorològica, a partir de les dades climàtiques de les estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'aquestes dades, calcular diversos paràmetres i índexs relacionats amb la humitat i la temperatura de l'aire. Es quantificarà la diversitat meteorològica a partir de l'índex de meteodiversitat (MI) a Catalunya, i l'elaboració de mapes de Catalunya estacionals, anuals i d'altres períodes a definir (quinquenals, dècada, ') on es mostri la distribució especial de la Meteodiversitat, per analitzar la relació d'aquest índex amb d'altres associats a la vegetació (per exemple NDVI, NDMI, integral tèrmica, ..) i bioclimàtics (zones de vida de Holdridge, ...).

Orientació a l'estudiant: Cal que l'alumnat tingui predisposició a implantar anàlisi estadístic,tractament d'un nombre elevat de dades. Es recomenable saber tècniques de programació, i ús de software per a l'elaboració de mapes amb interpolació.
Coneixement adquirits a l'assignatura de física I.
La disponibilitat horària a establir amb el professor.

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
A determinar amb els directors.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC