CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Efectes de la qualitat de l'aigua de reg en el cultiu de tomàquet


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al tutor/a o cotutor/a perquè us l'assigni.


Tutor/a o Cotutor/a: CARAZO GOMEZ, NURIA

Departament: DEAB

Títol: Efectes de la qualitat de l'aigua de reg en el cultiu de tomàquet

Data inici oferta: 01-03-2024      Data finalització oferta: 01-11-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor/a (UPC): SERRANO PORTA, LIDIA

Paraules clau:
Aigües regenerades, reg, salinitat, rendiment,

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Assaig de cultiu de tomàquet en hivernacle de vidre amb 6 tipologies d'aigüa de reg. Es valorararà el desenvolupament del cultiu i la seva producció comercial i de biomassa.

Orientació a l'estudiant: Assaig que es durà a terme a Agròpolis.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC