CBL - Campus del Baix Llobregat

ESTUDI DE CASOS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390222


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014 OB (1Q)
   MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020 OB (1Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC