Lab Electrònica i Circuits (C4-226B)

Equipament: Laboratori docent amb 24 llocs de treball.
  13 Ordinadors
  12 Fonts Alimentació
  12 Multímetres
  12 Oscil·loscopis
  11 Generadors Funcions

Software instal·lat a l'aula

Horari docent

Assignatures que s'imparteix en aquest espai:
Coordinadors d'assignatures en les que s'imparteix docència en aquest espai:
Titulacions on s'imparteix docència en aquest espai:
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Permet l'accés dels estudiants fora de les hores de docència mitjançant la sol·licitud a l'aplicació GEPE.
Validacions que es requereixen en el GEPE:
  Periode lectiu: No requereix validació.
  Període no lectiu:
   Validació del professor responsable del treball encarregat.
   Validació de Ramon Casanella Alonso.


Data de generació 14/06/2024