CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Design and implementation of a wireless system for non-invasive measurement of physiological parameters.


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al director/a perquè us l'assigni.


Director/a: CASANELLA ALONSO, RAMON

Departament: EEL

Títol: Design and implementation of a wireless system for non-invasive measurement of physiological parameters.

Data inici oferta: 12-01-2024     Data finalització oferta: 12-09-2024Estudis d'assignació del projecte:
    MU MASTEAM 2015
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
wireless, Instrumentació Biomèdica,recerca
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
The aim is to design a wireless system for the measurement of
physiological parameters (heart rate, respiratory frequency, blood respiratory rate, blood pressure...) in a non-invasive way. The system will be able to obtain the parameters from the measurement of electrical electrical signals from the body itself (for example, lelectrocardiogram (ECG)), or with the measurement of mechanical mechanical signals (e.g., the ballistocardiogram (BCG) or the seismocardiogram (SCG)) or with measurement of variations in electrical impedance (IPG). The data will be acquired with a microcontroller (preferably low power consumption) and sent in RF to a receiver RF to a receiver connected to a PC, where the measured signal will be observe the measured signal. The monitoring of physiological parameters outside the hospital room in a non-invasive and comfortable way is a topic of great interest in the current current interest in the field of research for new medical applications of medical applications of lengineering. The proposed project will be will be carried out in the laboratories of the Instrumentation, aensors and Instrumentation, Sensors and Interfaces (ISI Group) at EETAC. This group carries out its research work mainly in the field of mainly in the field of the design of new instrumentation and general instrumentation and measurement in general, with special interest in biomedical biomedical and environmental applications, sensor networks and aviation sensors and aviation instrumentation, publishing the results in journals and conferences of in prestigious international journals and conferences.
 
Orientació a l'estudiant:
 
Requereix activitats hardware: Si
 
Requereix activitats software:     Sistema operatiu:     Disc (Gb):
 
Horari d'atenció a estudiants per a l'assignació de projecte:

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC