CBL - Campus del Baix Llobregat

Projectes oferts

GR ENG SIS TELECOMUN


Si us interessa alguna de les propostes publicades contacteu amb el director del projecte corresponent per a fer l'assignació.

Llegenda:
Projecte NO assignat
Projecte assignat


El següent llistat de projectes està classificat segons el lloc de realització.
Pots anar directament a la secció que t'interessi clicant als vincles següents:

EETAC    UPC    Fora UPC   

EETACThermal energy harvesting with thermoelectric generators for powering autonomous sensors (GASULLA FORNER, MANUEL)

Estudi de l'IEEE 802.11be, la tecnologia darrera de Wi-Fi 7, la propera generació de comunicacions Wi-Fi (LÓPEZ AGUILERA, ELENA)

Disseny i programació d'una aplicació d'anàlisi de trànsit de comunicacions per l'automoció (LÓPEZ AGUILERA, ELENA)

Simulació de la propagació de la llum en l'atmosfera mitjançant Òptica de Raigs (MARZOA DOMÍNGUEZ, ANTONIO)

Desenvolupament del control d'una cúpula astronòmica (MARZOA DOMÍNGUEZ, ANTONIO)

Integration of 6G and Time-Sensitive Networking (TSN) (RINCÓN RIVERA, DAVID)

Development of a Remote Sensing data processing (GRASP), display and report Graphic User Interface (RODRÍGUEZ GÓMEZ, ALEJANDRO)

UPCImproving the Implementation of the Passive-TDOA algorithm on COTS WiFi devices (ZOLA, ENRICA VALERIA)

Fora UPCDiseño y despliegue de una red FTTA 'Backhaul' 5G (Fibra y Sistemas S.L.)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC