CBL - Campus del Baix Llobregat

Projectes oferts

GR ENG SIS TELECOMUN


Si us interessa alguna de les propostes publicades contacteu amb el director/a del projecte corresponent per a fer l'assignació.

Llegenda:
Projecte NO assignat
Projecte assignat


El següent llistat de projectes està classificat segons el lloc de realització.
Pots anar directament a la secció que t'interessi clicant als vincles següents:

EETAC    UPC    Fora UPC   

EETACDesenvolupament amb tecnologies de videojoc d'activitats formatives per a l'enginyeria (MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER)

Realitat extesa i gamificació per a la formació i aprenentatge de l'enginyeria (MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER)

Simulation and testing of Time-Sensitive Networking (TSN) and 5G/6G networks (RINCÓN RIVERA, DAVID)

Secure monitoring framework for smart grid systems in support of Industry 4.0 (SPADARO, SALVATORE)

Contribución al desarrollo del Drone Engineering Ecosystem (G) (VALERO GARCÍA, MIGUEL)

UPCExploration of Machine Learning Data-Driven Models for Aeronautical Applications (ROSSI, RICCARDO)

Harnessing Data-Driven Mechanisms for Shape Engineering (RYZHAKOV, PAVEL)

Image processing algorithms for 3D Object Detection and Motion Tracking (RYZHAKOV, PAVEL)

Improving the Implementation of the Passive-TDOA algorithm on COTS WiFi devices (ZOLA, ENRICA VALERIA)

Fora UPCDeveloping efficient O-RAN services using neural networks (CTTC)

Instal·lació d'un PLC per al control de pilones antivandàliques (Elecnor SyP.)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC