CBL - Campus del Baix Llobregat

Projectes oferts

GR ENG SIST AEROESP


Si us interessa alguna de les propostes publicades contacteu amb el director/a del projecte corresponent per a fer l'assignació.

Llegenda:
Projecte NO assignat
Projecte assignat


El següent llistat de projectes està classificat segons el lloc de realització.
Pots anar directament a la secció que t'interessi clicant als vincles següents:

EETAC    UPC    Fora UPC   

EETACPropellant management for satellite in-orbit servicing (GONZÁLEZ CINCA, RICARD)

Mass gauging in upper stage propellant tanks (GONZÁLEZ CINCA, RICARD)

Realitat extesa i gamificació per a la formació i aprenentatge de l'enginyeria (MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER)

Desenvolupament amb tecnologies de videojoc d'activitats formatives per a l'enginyeria (MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER)

Bifurcations of equilibrium points in non-centered barred galaxies (SÁNCHEZ MARTÍN, PATRICIA)

Periodic orbits in non-centered barred galaxies (SÁNCHEZ MARTÍN, PATRICIA)

Contribución al desarrollo del Drone Engineering Ecosystem (G) (VALERO GARCÍA, MIGUEL)

UPCDesign of a contact model for an articulate arm MPC drone (AGUADO CHAO, JUAN CARLOS)

Exploration of Machine Learning Data-Driven Models for Aeronautical Applications (ROSSI, RICCARDO)

Harnessing Data-Driven Mechanisms for Shape Engineering (RYZHAKOV, PAVEL)

Image processing algorithms for 3D Object Detection and Motion Tracking (RYZHAKOV, PAVEL)

Fora UPCDevelopment of the Concept of Operations for the future Heraklion airport (ALG Indra)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC